[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Nam, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Sâm Châu (3); Gia Hòa, Sâm Châu (2); Nam Nhạc, Hành Sơn, Hành Đông, Hành Dương; Hành Dương; Thiệu Đông (5); Nhạc Dương; Tĩnh Châu, Hoài Hóa (2); Thông Đạo, Hoài Hóa; Tân Hóa, Lâu Để (3); Thiệu Dương.

Nhóm học Pháp ở Thiệu Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/湖南大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435850.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share