[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Tây, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Bình Định, Dương Tuyền (6); Hãn Châu (5); Sóc Châu; Đại Đồng; Vân Châu, Đại Đồng; huyện Thiên Trấn, Đại Đồng; Thái Nguyên; Hoài Nhân (2); Cao Bình, Tấn Thành; Tấn Thành.

Nhóm học Pháp ở Hãn Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/山西大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435839.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share