[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Giang Tô, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở:  Giang Tô; Nam Kinh (6); Vũ Hoa, Nam Kinh; Cổ Lâu, Nam Kinh; Tô Châu (3); Tĩnh Giang, Thái Châu (8); Hoài An (2).

Nhóm học Pháp ở: Nam Kinh; Thường Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/江苏大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435845.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share