[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở:  Quảng Đông; Ân Bình, Giang Môn (2); Yết Dương (3); Châu Hải; Triệu Khánh; Tiêu Lĩnh; Hưng Ninh, Mai Châu; Dương Giang; Đông Hoản; Long Xuyên, Hà Nguyên; Thâm Quyến; Thị trấn Tây Lệ, Nam Sơn, Thâm Quyến; La Định, Vân Phù; Triều Châu; Sán Đầu (2); Vân Phù.

Nhóm học Pháp ở: Châu Hải (2); Trạm Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/广东大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435840.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share