[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Liêu Ninh (2); Phủ Thuận (3); Hồng Thấu Sơn, Phủ Thuận (2); Thanh Nguyên, Phủ Thuận; An Sơn (4); Phụ Tân (3); Doanh Khẩu; Cái Châu, Doanh Khẩu; Cổ Thành Tử, Phủ Thuận.

Nhóm học Pháp ở: An Sơn; Thiết Đông, An Sơn; Trạm Tiền, Doanh Khẩu; Phủ Thuận.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435854.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share