[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Cam Túc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Trương Dịch (2); An Ninh, Lan Châu (2); Lan Châu (3); Thành Quan, Lan Châu (2); Thiên Thủy (2); Cổ Lãng, Vũ Uy; huyện Tam, Bạch Ngân; Cảnh Thái, Bạch Ngân; Gia Dục Quan; Tửu Tuyền; Cao Đài, Trương Dịch; Túc Châu, Tửu Tuyền; Tần Châu, Thiên Thủy (2).

Nhóm học Pháp ở: Lan Châu (2); Thành Quan, Lan Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/甘肃大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435852.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share