[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Gia Ấm, Y Xuân; Kim Lâm, Y Xuân (2); Y Mỹ, Y Xuân; Thang Vượng, Y Xuân; Mẫu Đan Giang (4); trấn Trường Đinh,huyện Hải Lâm, Mẫu Đan Giang; Hải Luân, Tuy Hóa; Bột Lợi, Thất Đài Hà (3); Thất Đài Hà; nông trường Bảo Tuyền Lĩnh, La Bắc, Hạc Cương (2); Tam Khẩu, Song Áp Sơn; Hạc Cương.

Nhóm học Pháp ở: Hải Luân, Tuy Hóa; trấn Tuy Dương; Bột Lợi, Thất Đài Hà (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435859.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share