[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Đông Quang, Thương Châu (4); Nhiêu Dương, Hành Thủy; huyện Hiến, Thương Châu; Tuyên Hóa; Hành Thủy (2); Thâm Châu, Hành Thủy (3); Hình Đài (2); Định Hưng (2); Lâm Chương, Hàm Đan; Nam Bì, Thương Châu; Sa Hà; Thừa Đức.

Nhóm học Pháp ở: Đông Quang, Thương Châu (3); Đào Thành, Hành Thủy; Định Hưng; Nam Bì, Thương Châu (3).


 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/河北大法弟子恭祝师尊新年好-28条–435873.htmlĐăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share