[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Sơn Đông; Chiêu Viễn, Yên Đài (7); Lâm Thanh, Liêu Thành (4); thị trấn Tề Sơn, Yên Đài; Đông Doanh; Nhật Chiếu; Thái An (4); Lai Châu,Yên Đài; Lai Dương.

Điểm tài liệu ở Đông Doanh; Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/山东大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435870.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share