[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Tứ Xuyên; Nga Mi Sơn, thành phố Lạc Sơn; Quảng Hán, Đức Dương; Nhân Thọ; Nam Giang, Ba Trung; Vĩnh Hưng, Cao Tân, Miên Dương; Lạc Sơn (3); huyện Kiền Vi, Lạc Sơn (2); Miên Dương (2); Vạn Nguyên, Đạt Châu (2); Vạn Nguyên; Lãng Trung, Nam Sung (3); Cổ Thành, Lãng Trung, Nam Sung; An Nhạc, Tư Dương.

Nhóm học Pháp ở: Lạc Sơn; Cổ Thành, Lãng Trung, Nam Sung (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/四川大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435866.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share