[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Bảo Định, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bảo Định (03); thành phố Cao Bi Điếm (04); huyện Dịch (03); khu Cạnh Tú (01); huyện Bác Dã (07); thành phố Định Châu (01); khu Thanh Uyển (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/保定大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435679.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share