[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Lâm Nghi, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Lâm Nghi (07); huyện Mông Âm (10); huyện Nghi Thủy (03); huyện Nghi Nam (02); huyện Phí (01); Đàm Thành (01); khu Lan Sơn (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/临沂大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435820.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share