[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Đại Liên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Đại Khánh (05); khu Tát Nhĩ Đồ (04); làng mới Đại Khánh (05); khu số 7 (01); Hồ Tân (01); khu Long Phụng (02); khu Nhượng Hồ Lộ (01); Long Nam (03); làng mới Đông Phong (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/大庆大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435833.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share