[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Đại Liên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Đại Liên (09); khu Phổ Lan Điếm (01); Kim Châu (05); tân khu Kim Phổ (03); thành phố Trang Hà (01); đập chứa nước Sơn Tây (01); Tân Trại Tử (01); Sa Hà Khẩu (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/大连大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435834.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share