[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc thành phố Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Cát Lâm (03); thành phố Thư Lan (07); thành phố Hoa Điện (06); khu Long Đàm (02); khu Cao Tân (04); thành phố Giao Hà (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/吉林市大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435828.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share