[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Trương Gia Khẩu, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trương Gia Khẩu (08); khu Vạn Toàn (03); huyện Úy (05); huyện Xích Thành (03); huyện Trương Bắc (01); huyện Hoài Lai (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/张家口大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435842.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share