[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Duy Phường, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Duy Phường (06); Thọ Quang (01); Khuê Văn (01); thành phố Cao Mật (05); thành phố Gia Thành (07); khu Hàn Đình (01); thành phố Xương Ấp (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/潍坊大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435851.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share