[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Giai Mộc Tư, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Giai Mộc Tư (14); phía nam thành phố Giai Mộc Tư (01); vùng ngoại ô Giai Mộc Tư (01); phía đông Giai Mộc Tư (01); nông trường phía bắc Kiến Tam Giang (03).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/佳木斯大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435823.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share