[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Lang Phường, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Lang Phường (06); thành phố Tam Hà (03); huyện Cố An (04); trấn Yến Giao (05); thành phố Bá Châu (03); huyện Văn An (01); làng Bắc Vượng (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/廊坊大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435841.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share