Phóng viên Minh Huệ tổng hợp

[MINH HUỆ 30-12-2021] Các đệ tử Đại Pháp tín ngưỡng Pháp Luân Đại Pháp, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, nhưng lại bị Trung Cộng bức hại suốt 22 năm qua, họ như hoa mai trong tuyết sương, mặc dù bị giam cầm phi pháp trong ngục tối, nhưng vẫn không quên tu trong Pháp, giảng chân tướng, và từ bi cứu độ chúng sinh xung quanh. Năm mới 2022 sắp đến gần, họ nhờ người thân bạn bè và đồng tu thay họ kính gửi lời vấn an đến Sư tôn, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp đang bị giam phi pháp trong ngục tối ở: Hoàng Bi, thành phố Vũ Hán; Khai Giang, Tứ Xuyên; Thiên Tân; Tô Châu; Tô Châu, Giang Tô; Hồ Bắc (3); Sa Dương, Hồ Bắc; Vũ Hán (2); Trường Xuân; Chu Khẩu, Hà Nam; Giang Tô (2); An Sơn, Liêu Ninh; Tây An, Thiểm Tây; Đại Khánh, Hắc Long Giang; Xương Bình, Bắc Kinh; Bình Độ, Thanh Đảo, Sơn Đông; Trường Sa; Nghĩa Mã, Hà Nam; Đường Sơn, Hà Bắc; Cát Lâm (3); Sơn Đông; Kê Tây, Hắc Long Giang; Tam Môn Hạp, ​​tỉnh Hà Nam; Hợp Phì, An Huy; Long Tuyền, tỉnh Tứ Xuyên; Giang Tây; Thái An; Vân Nam; Ninh Hạ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/铁窗难阻金刚志-傲雪寒梅姿更俏-435940.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share