[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở An Huy, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: An Huy (3); Hoài Nam (4); Bạng Phụ; Phì Đông; Lư Dương, Hợp Phì; khu Đông, Hợp Phì; An Khánh (3); huyện Nương Sơn, thành phố Túc Châu (4); Hoàng Sơn; Hoài Bắc; Nương Sơn.

Nhóm học Pháp ở: Hoài Nam (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/安徽大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435628.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share