[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Nam, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hoài Hóa (2); Tương Đàm (2); Thường Đức (8); Vĩnh Châu; Hành Dương; Ninh Hương; Nghi Chương; Hoa Dung, Nhạc Dương; Nhạc Dương; Hồng Giang, Hoài Hóa.

Nhóm học Pháp ở: Thường Đức; Nhạc Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/湖南大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435641.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share