[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Giang Tô, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Giang Tô (2); Thường Châu (4); Lật Dương, Thường Châu; Tô Châu; Khải Đông, Nam Thông (2); Nam Thông; Đan Dương, Trấn Giang; Vô Tích; Diêm Thành (3); Dương Châu; Hoài An.

Nhóm học Pháp ở thành phố Nam Kinh (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/江苏大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435635.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share