[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Liêu Ninh; Đan Đông (5); núi Hồng Thấu, Thanh Nguyên, Phủ Thuận; Đông Cảng, Đan Đông; Phụ Tân (2); tân khu Thẩm Phủ; Phủ Thuận (2); tân khu Thành Đông; Tụ Nham, An Sơn.

Nhóm học Pháp ở: Đan Đông (4); Thiết Đông, An Sơn (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435646.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share