[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hà Nam, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hà Nam; Lạc Dương (2); huyện Tung, Lạc Dương; Tân Hương (5); huyện Huy, Tân Hương (2); Bình Đỉnh Sơn (2); huyện Tây Bình, Trú Mã Điếm (2); Khai Phong; huyện La Sơn, thành phố Tín Dương; thành phố Nam Dương (2); Thương Khâu.

Nhóm học Pháp ở: Lạc Dương; huyện Huy, Tân Hương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/河南大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435638.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share