[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Cam Túc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Cam Túc (2); Vũ Uy; Trương Dịch; Hội Ninh, Bạch Ngân; huyện Tam, Bạch Ngân; Du Trung, Lan Châu; Vĩnh Đăng, Lan Châu; Lan Châu (4); Bình Xuyên, Bạch Ngân; khu 2 huyện Ngũ, Thiên Thủy (2); Cao Đài, Trương Dịch; Mạch Tích, Thiên Thủy; Vĩnh Xương, Kim Xương; Kim Xương; Thiên Thủy.

Nhóm học Pháp ở: Lan Châu (2); Thiên Thủy.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/甘肃大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435643.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share