[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Quảng Đông; Thâm Quyến (4); huyện Mai, Mai Châu (3); Phổ Ninh, Yết Dương (2); Trừng Hải, Sán Đầu; Yết Dương; huyện Ngũ, Hà Nguyên; Liên Bình, Hà Nguyên; Hóa Châu, Mậu Danh; Sán Đầu; Thiều Quan (2); Phật Sơn; Châu Hải; Huệ Dương, Huệ Châu; Tử Kim, Hà Nguyên; Liêm Giang, Trạm Giang; Sán Đầu.

Nhóm học Pháp ở: Phổ Ninh, Yết Dương; Mai Giang, Mai Châu; Hà Nguyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/广东大法弟子恭祝师尊新年好-27条–435632.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share