[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hà Bắc; Hành Thủy; Đông Quang, Thương Châu (2); Hình Đài (2); Phụ Bình (8); Bạc Đầu, Thương Châu; thị trấn Phú, Bạc Đầu, Thương Châu; Vũ An, Hàm Đan.

Nhóm học Pháp ở: Hành Thủy; Hình Đài (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/河北大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435637.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share