[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hồ Bắc; Vũ Hán (2); Sùng Dương, Hàm Ninh; Hy Thủy, Hoàng Cương; Ứng Thành, Hiếu Cảm (2); Nghi Xương, Đương Dương; Sa Thị, Kinh Châu; Ma Thành, Hoàng Cương; Kinh Môn; Thập Yển; Ứng Thành, Hiếu Cảm; Tùy Châu; Tùng Tư, Kinh Châu (2).

Nhóm học Pháp ở: Vũ Xương, Vũ Hán (2); Nam Hồ, thành phố Vũ Hán; Hàm An, Hàm Ninh; Kinh Môn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435640.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share