[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Chiêu Viễn, Yên Đài; Lâm Cảng, Uy Hải; Uy Hải; Thạch Đảo, thành phố Uy Hải (10); Tế Ninh; Ngư Đài; Long Khẩu, Yên Đài (3); Liêu Thành; Yên Đài; khu Cao, Uy Hải.

Nhóm học Pháp ở: Long Khẩu, Yên Đài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/山东大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435630.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share