[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Tây, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Tây Hoa Viên; Phồn Trĩ, Hãn Châu; Bình Định, Dương Tuyền (3); Đại Đồng; Thái Nguyên; An Trạch, Lâm Phần (2); Hồn Nguyên, Đại Đồng (2); Hãn Châu; Ngũ Đài, Hãn Châu; Đại Đồng (3); Dương Tuyền; Tấn Thành.

Nhóm học Pháp ở: Thái Nguyên; Đại Đồng; Dương Tuyền.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/山西大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435631.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share