[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Thiểm Tây, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Thiểm Tây; Kim Đài, Bảo Kê; Vị Tân, Bảo Kê (4); Bảo Kê (3); Trần Thương, thành phố Bảo Kê (2); huyện Miễn, Hán Trung (3);  Hán Trung; Du Lâm (2).

Nhóm học Pháp ở huyện Miễn, Hán Trung.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/陕西大法弟子恭祝师尊新年好-18条–435649.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share