[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hắc Long Giang (3); Song Áp Sơn (6); Y Xuân; Gia Ấm, Y Xuân; khu Y Mỹ, khu Thúy Loan, thành phố Y Xuân; Nam Xóa, Y Xuân;  khu Y Mỹ, Y Xuân (2); Mẫu Đan Giang (4).

Nhóm học Pháp ở: Song Áp Sơn; Kim Lâm, Y Xuân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435651.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share