[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Cát Lâm; Liêu Nguyên (4); Bạch Thành (8); Y Thông, Tứ Bình; Thông Hóa (2); Hồn Xuân, Diên Biên Châu; Phủ Tùng; Tứ Bình; Bàn Thạch.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/吉林省大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435657.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share