[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Bắc Sơn, Thất Đài Hà (2); Gia Tử Hà, Thất Đài Hà; trên núi Thất Đài Hà; Gia Cách Đạt Kỳ, An Lĩnh, Thất Đài Hà (2); Bảo Thanh, Song Áp Sơn; Nông trường 597, thành phố Song Áp Sơn; Bắc An, Hắc Hà; Hải Luân, Tuy Hóa (4); Hạc Cương; Y Xuân; Triệu Đông, Tuy Hóa; Tân Đông Phương, khu Gia Tử Hà, Thất Đài Hà.

Nhóm học Pháp ở: Bắc Sơn, Thất Đài Hà; Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435613.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share