[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Trường Xuân (9); quê nhà Trường Xuân; phố Hồng Kỳ; điểm luyện công Minh Phóng Cung; Đức Huệ (3); Công Chủ Lĩnh; Tịnh Nguyệt.

Nhóm học Pháp ở: Du Thụ; Trường Xuân (2); Đức Huệ (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/长春大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435498.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share