[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Trùng Khánh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Trùng Khánh (4); Phù Lăng (2); Sa Bình Bá; Khai Châu; Ngũ Lý Điếm, Giang Bắc; Nam Xuyên (3); Trường An; Cửu Long Pha; Phong Đô; đường Tam Hà, Phong Đô; Vĩnh Xuyên.

Nhóm học Pháp ở: Sa Bình Bá (2); Giang Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/重庆大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435496.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share