[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Lai Châu, Yên Đài (2); Tê Hà, Yên Đài (2); Trương Điếm, Tri Bác (4); Vinh Thành; trấn Ninh Tân, Vinh Thành, thành phố Uy Hải; Văn Đăng, Uy Hải; Tri Bác; Nhũ Sơn, Uy Hải; Huyện Tào, Hà Trạch; Lâm Thanh, Liêu Thành (8).

Nhóm học Pháp ở: Trương Điếm, Tri Bác (2); Tri Bác; Lâm Thanh, Liêu Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/山东大法弟子恭祝师尊新年好-26条–435614.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share