[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Thượng Hải, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Thượng Hải (6); Phổ Đông, Thượng Hải; tân khu Phổ Đông (3); Gia Định, Từ Hối, Phổ Đông; Dương Phổ; Diên Cát, Dương Phổ; Tùng Giang; Phổ Đông (2); Mẫn Hành; Phụng Hiền (2).

Nhóm học Pháp ở: tân khu Phổ Đông (2); Từ Hối, Mẫn Hành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/上海大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435504.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share