[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Bắc Kinh (7); Thạch Cảnh Sơn, Đông Thành; Xương Bình; Bình Cốc (5); Triều Dương; Bắc Uyển, Triều Dương; Tây Thành, Triều Dương; đường Thành Phủ, Hải Điến; Phong Đài; Mật Vân.

Nhóm học Pháp ở Đông Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/北京大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435460.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share