[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Liêu Ninh (2); huyện Điều Binh Sơn, Thiết Lĩnh; Cao Tân, An Sơn (2); Đan Đông (9); Phủ Thuận (2); Thuận Thành; Phượng Thành, Đan Đông; Thiết Tây; An Sơn (2).

Nhóm học Pháp ở Phủ Thuận.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435615.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share