[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Thiên Tân, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Thiên Tân (6); Vũ Thanh (2); thị trấn Hạ Ngũ Kỳ, Vũ Thanh; Ninh Hà (2);  tân khu Hải Điến; Nam Khai; Bắc Thần (3); trấn Tiểu Trạm, Tân Nam; Bắc Áp, Tân Nam.

Nhóm học Pháp ở: Ninh Hà; Hà Đông; Thiên Tân.

Điểm tài liệu ở Ninh Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/天津大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435468.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share