[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Thượng Hải, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Thượng Hải (3); Hoàng Phổ; Tùng Giang (2); Nam Hối; tân khu Phổ Đông, khu Mẫn Hành; Từ Hối; Mẫn Hành; Phụng Hiền; Cát Lâm, Thượng Hải; trấn Sơn Dương, Kim Sơn; Tĩnh An; Phổ Đà (2).

Nhóm học Pháp ở: Hoàng Phổ; Trường Ninh; Mẫn Hành (2); Thượng Hải.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/上海大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435455.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share