[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thẩm Dương (06); Hoàng Cô (03); Liêu Trung (02); Thẩm Bắc (08); Thiết Tây


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/沈阳大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435846.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share