[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trùng Khánh (02); Nam Ngạn, Đồng Nam (08); Du Trung (02); Điếm Giang; Sa Bình Bá; Giang Bắc (03); Vĩnh Xuyên

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/重庆大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435674.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share