[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp công tác trong nhiều ngành nghề tại tại các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Ngành Y tế ở Đan Đông, Liêu Ninh; Nhóm học Pháp thuộc ngành nông nghiệp tại Quảng Đông, quận Thiên Hà, thành phố Quảng Châu; Ngành Y tế Khai Giang, Tứ Xuyên (06); Hợp tác xã Cung ứng và Tiếp thị ở huyện Khai Giang, tỉnh Tứ Xuyên (05); Sở Y tế huyện Khai Giang, tỉnh Tứ Xuyên; Ngành Tài chính Liêu Ninh; Hệ thống đường cao tốc ở tỉnh Liêu Ninh; Nhà máy sản xuất dầu số 8 Đại Khánh, Hắc Long Giang; Nhà máy sản xuất dầu số 7 Đại Khánh, Hắc Long Giang; Ngân hàng Công thương Trung Quốc; Bệnh viện Nhân dân Vinh Thành, Uh Hải, Sơn Đông; Nhà máy Dầu khí số 5 ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh; Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Nhà máy Thạch Hóa Tề Lỗ, Sơn Đông (02); Cục Đường sắt Trung Quốc số 11; Ngành xây dựng ở Cảo Thành, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Ngành Y tế ở Sơn Đông; Trường Xuân, Cát Lâm; Đại Liên, Liêu Ninh

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/各行业大法弟子恭祝师尊新年好-30条–435827.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share