[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thiên Tân (05); Ninh Hà (06); Đường Cô, Hải Tân (04); Đông Lệ; Vũ Thanh (02); Bắc Thần; Nam Khai; Hà Đông (02); Quận Bảo Trì

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/天津大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435835.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share