[MINH HUỆ 30-12-2021] Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và tỉnh thành dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục (02); Tiểu đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại; Phú Nhĩ Lạp Cơ, Tề Tề Cáp Nhĩ, Hắc Long Giang; Hoài An, Giang Tô; Thanh Đảo, Sơn Đông; Miên Dương, Tứ Xuyên; Xương Bình, Bắc Kinh; Ân Bình, Giang Môn, Quảng Đông; Hà Bắc; Ngũ Thường, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Nam Kinh, Giang Tô; Hồng Khẩu, Thượng Hải; Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Thường Châu, Giang Tô (02); Phúc Sơn, Yên Đài, Sơn Đông; Thạch Gia Trang, Hà Bắc (02); Bảo Tuyền Lĩnh, La Bắc, Hạc Cương, Hắc Long Giang


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/大法小弟子恭祝师尊新年好-20条–435837.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share