[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bắc Kinh (07); Tây Thành; Phòng Sơn (02); Thị trấn Hoàng Thôn, Đại Hưng; Tây Tam Kỳ; Mật Vân (02); Triêu Dương (04); Thuận Nghĩa (02); Diên Khánh; Triêu Dương và Đông Thành; Hải Điến; Phong Đài

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/北京大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435826.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share