[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tỉnh Cát Lâm (02); Diên Biên (02); Tùng Nguyên (02); Phù Dư (03); thành phố Thông Hóa (01); thành phố Bạch Sơn (01); Tứ Bình (03); thành phố Bạch Thành (02); Liêu Nguyên (03); Nông An (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/吉林省大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435511.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share